Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Ψηφιακές Βιβλιοθήκες (Προπτυχιακό)
Ψηφιακές Βιβλιοθήκες (Προπτυχιακό) (DALS109)
Καθηγητής: ΚΑΠΙΔΑΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Έγγραφα

Ανακοινώσεις