Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Ψηφιακές Βιβλιοθήκες (Μεταπτυχιακό)
Ψηφιακές Βιβλιοθήκες (Μεταπτυχιακό) (DALS110)
Καθηγητής: ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΚΑΠΙΔΑΚΗΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (μεταπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Έγγραφα

Ανακοινώσεις