Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Ηλεκτρονική Δημοσίευση (Μεταπτυχιακό)
Ηλεκτρονική Δημοσίευση (Μεταπτυχιακό) (DALS115)
Καθηγητής: ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΚΑΠΙΔΑΚΗΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (μεταπτυχιακό)
Εισαγωγικό κείμενο μαθήματος
Μπορείτε να γράφετε στα Ελληνικά πλέον στις περιοχές Συζήτησης.

Παρακαλώ στη δήλωση του θέματος, να στέλνετε χρονολογία του τεύχους που αντλήσατε το θέμα
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Βίντεο

Ανακοινώσεις

Περιοχή Συζητήσεων

Ομάδες Χρηστών

Ανταλλαγή Αρχείων

Περιγραφή Μαθήματος