Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Συστήματα θεματικής Πρόσβασης
Συστήματα θεματικής Πρόσβασης (DALS119)
Καθηγητής: ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΜΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΑΣΛΑΝΙΔΗ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Ανταλλαγή Αρχείων

Περιγραφή Μαθήματος