Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Ανάπτυξη και Διαχείριση Συλλογών
Ανάπτυξη και Διαχείριση Συλλογών (DALS122)
Καθηγητής: RΟXANA THEODOROU (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος