Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Πηγές Πληροφόρησης Ι
Πηγές Πληροφόρησης Ι (DALS123)
Καθηγητής: Πέτρος Κωσταγιόλας, Μάριος Πουλος (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (προπτυχιακό)
Εισαγωγικό κείμενο μαθήματος

Υποσυστήματα Μαθήματος
Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις