Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Πρότυπα Κωδικοποίησης Δεδομένων
Πρότυπα Κωδικοποίησης Δεδομένων (DALS131)
Καθηγητής: ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΟΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα