Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (DALS133)
Καθηγητής: ΣΩΖΩΝ ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος