Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Υβριδισμός και Σύγκλιση Εργαλείων Οργάνωσης και Διαχείρισης Τεκμηρίων και Πληροφορίας
Υβριδισμός και Σύγκλιση Εργαλείων Οργάνωσης και Διαχείρισης Τεκμηρίων και Πληροφορίας (DALS139)
Καθηγητής: CHRISTOS PAPATHEODOROU (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (μεταπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος