Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών και τεχνολογίες της πληροφορίας
Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών και τεχνολογίες της πληροφορίας (DALS140)
Καθηγητής: ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΟΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος