Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - Υπολογιστή
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - Υπολογιστή (DALS141)
Καθηγητής: ΣΩΖΩΝ ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΟΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος