Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφόρησης 1
Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφόρησης 1 (DALS142)
Καθηγητής: Χ.Μπάνου, Μ.Πούλος (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος