Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ι
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ι (DALS148)
Καθηγητής: ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΜΟΥ, ΕΛΛΗ ΑΝΘΗ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος