Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Οργάνωση Πηγών Πληροφόρησης ΙΙΙ
Οργάνωση Πηγών Πληροφόρησης ΙΙΙ (DALS152)
Καθηγητής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΑΣΛΑΝΙΔΗ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Ανταλλαγή Αρχείων

Περιγραφή Μαθήματος