Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Αυτόματη εξαγωγή μεταδεδομένων
Αυτόματη εξαγωγή μεταδεδομένων (DALS158)
Καθηγητής: ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΟΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (μεταπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος