Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Σύγχρονα Βιβλιοθηκονομικά δίκτυα
Σύγχρονα Βιβλιοθηκονομικά δίκτυα (DALS159)
Καθηγητής: ΣΩΖΩΝ ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (μεταπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος