Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > ΒΙΒΛΙΟΜΕΤΡΙΑ
ΒΙΒΛΙΟΜΕΤΡΙΑ (DALS160)
Καθηγητής: ΣΩΖΩΝ ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος