Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Αξιολόγηση Συστημάτων και Υπηρεσιών Πληροφόρησης
Αξιολόγηση Συστημάτων και Υπηρεσιών Πληροφόρησης (DALS170)
Καθηγητής: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΣΤΑΓΙΟΛΑΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (μεταπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιοχή Συζητήσεων

Περιγραφή Μαθήματος