Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΕΚΔΟΤΙΚΗ (DALS176)
Καθηγητής: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΑΝΟΥ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Εργασίες Φοιτητών

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος