Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΑΒ 2014
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΑΒ 2014 (DALS185)
Καθηγητής: Γεώργιος Παπαϊωάννου, Υπεύθυνος ΠΑ ΤΑΒ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Έγγραφα

Ανακοινώσεις