Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Σύγχρονα ζητήματα της εκδοτικής βιομηχανίας του βιβλίου
Σύγχρονα ζητήματα της εκδοτικής βιομηχανίας του βιβλίου (DALS191)
Καθηγητής: Χριστίνα Μπάνου (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (μεταπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος