Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Ανάπτυξη και διαχείριση συλλογών 5ο εξάμηνο
Ανάπτυξη και διαχείριση συλλογών 5ο εξάμηνο (DALS193)
Καθηγητής: ALIKI NIKIFOROU (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος