Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Διεπιστημονική αξιοποίηση πολιτισμικού αγαθού
Διεπιστημονική αξιοποίηση πολιτισμικού αγαθού (DALS194)
Καθηγητής: ALIKI NIKIFOROU (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (μεταπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος