Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Πηγές Πληροφόρησης ΙΙ
Πηγές Πληροφόρησης ΙΙ (DALS200)
Καθηγητής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ΚΩΣΤΑΓΙΟΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (προπτυχιακό)
Εισαγωγικό κείμενο μαθήματος
Το μάθημα θα διεξάγεται κάθε Τρίτη, 18.00-21.00 στα εργαστήρια πληροφορικής του Τμήματος από τους διδάσκοντες κ. Ιωάννη Παπαδάκη και κ. Λευτέρη Καλόγερο
Υποσυστήματα Μαθήματος
Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος