Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Επιχειρησιακός και Οικονομικός Σχεδιασμός σε Υπηρεσίες Πληροφόρησης
Επιχειρησιακός και Οικονομικός Σχεδιασμός σε Υπηρεσίες Πληροφόρησης (DALS201)
Καθηγητής: ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΣΤΑΓΙΟΛΑΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος