Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Πληροφορία και Επικοινωνία
Πληροφορία και Επικοινωνία (DALS213)
Καθηγητής: Σοφία Στάμου, Μαρία Μπότη (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Ασκήσεις

Περιγραφή Μαθήματος