Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (DALS215)
Καθηγητής: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος