Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Χειρόγραφο βιβλίο και κοινωνία στο Βυζάντιο και τη μεταβυζαντινή εποχή
Χειρόγραφο βιβλίο και κοινωνία στο Βυζάντιο και τη μεταβυζαντινή εποχή (DALS224)
Καθηγητής: Μυρτώ Μαλούτα (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος