Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Διατήρηση Ψηφιακών Τεκμηρίων
Διατήρηση Ψηφιακών Τεκμηρίων (DALS225)
Καθηγητής: ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΚΑΠΙΔΑΚΗΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (μεταπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος