Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Αναζήτηση Πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό
Αναζήτηση Πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό (DALS228)
Καθηγητής: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΜΟΥ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (μεταπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Εργασίες Φοιτητών

Ανακοινώσεις

Περιοχή Συζητήσεων

Περιγραφή Μαθήματος