Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Πολιτική και Εκδοτική του Βιβλίου
Πολιτική και Εκδοτική του Βιβλίου (DALS233)
Καθηγητής: XRISTINA BANOU (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (μεταπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος