Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Πρότυπα Κωδικοποίησης Δεδομένων (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
Πρότυπα Κωδικοποίησης Δεδομένων (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (DALS234)
Καθηγητής: Kalogeros Eleytherios (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Ανταλλαγή Αρχείων

Περιγραφή Μαθήματος