Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ΠΜΣ
Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ΠΜΣ (DALS237)
Καθηγητής: ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΚΑΠΙΔΑΚΗΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (μεταπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Ανταλλαγή Αρχείων

Περιγραφή Μαθήματος