Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Εισαγωγή στην Αρχειονομία
Εισαγωγή στην Αρχειονομία (DALS246)
Καθηγητής: Μυρτώ Μαλούτα (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (προπτυχιακό)
Εισαγωγικό κείμενο μαθήματος
Η ύλη του μαθήματος είναι η εξής: 
1) Το άρθρο του Bautier "Τα Αρχεία", που υπάρχει αναρτημένο στην ενότητα "έγγραφα".
2) Οι σελίδες 51-114 από το βιβλίο της κας Κολυβά, που μοιράζεται ως σύγγραμμα.

Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος