Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Μουσεία και Νέες Τεχνολογίες
Μουσεία και Νέες Τεχνολογίες (DALS247)
Καθηγητής: επίκ. καθ. Γεώργιος Παπαϊωάννου (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος