Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Ταξινομικά Συστήματα
Ταξινομικά Συστήματα (DALS249)
Καθηγητής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΜΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΑΣΛΑΝΙΔΗ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Ασκήσεις

Ανταλλαγή Αρχείων

Περιγραφή Μαθήματος