Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Αρχεία Οργανισμών και Επιχειρήσεων
Αρχεία Οργανισμών και Επιχειρήσεων (DALS255)
Καθηγητής: CHRISTOS PAPATHEODOROU (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος