Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Οργανωτικοί και Διοικητικοί Θεσμοί στο Βυζάντιο
Οργανωτικοί και Διοικητικοί Θεσμοί στο Βυζάντιο (DALS263)
Καθηγητής: DEMETRIOS METALLINOS (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος