Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (DALS269)
Καθηγητής: ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΣΤΑΓΙΟΛΑΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (προπτυχιακό)
Εισαγωγικό κείμενο μαθήματος
Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί το σύνολο των ενεργειών που σχετίζεται με τη διαχείριση
συλλογών Βιβλιοθηκών όλων των τύπων. Σε αυτές τις ενέργειες συμπεριλαμβάνονται
ενδεικτικά κριτήρια επιλογής υλικού και ανάπτυξης συλλογών, πολιτικές
προσκτήσεων, όροι και προϋποθέσεις απόσυρσης, έρευνες χρηστών κ.α.
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος