Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Διαχείριση Ηλεκτρονικών Αρχείων
Διαχείριση Ηλεκτρονικών Αρχείων (DALS275)
Καθηγητής: XRISTOS PAPATHEODOROU (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (προπτυχιακό)
Εισαγωγικό κείμενο μαθήματος
καλωσήρθατε στη σελίδα του μαθήματος Ηλεκτρονικά Αρχεία
Το μάθημα είναι υποχρεωτικό για την Αρχειονομία και διδάσκεται στο Ε' εξάμηνο σπουδών
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος