Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Εισαγωγή στην Ιστορία των Πολιτισμών και της Τέχνης
Εισαγωγή στην Ιστορία των Πολιτισμών και της Τέχνης (DALS277)
Καθηγητής: Δρ Γεώργιος Παπαϊωάννου (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος