Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Πρότυπα Κωδικοποίησης Αρχειακών Μεταδεδομένων
Πρότυπα Κωδικοποίησης Αρχειακών Μεταδεδομένων (DALS281)
Καθηγητής: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Ανταλλαγή Αρχείων

Περιγραφή Μαθήματος