Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Πολιτική και Πρακτική διατήρησης των αρχείων
Πολιτική και Πρακτική διατήρησης των αρχείων (DALS283)
Καθηγητής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος