Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτισμικής Κληρονομιάς
Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτισμικής Κληρονομιάς (DALS300)
Καθηγητής: PAULOGIANNIS ONOUFRIOS-SPYRIDON / ΝΤΙΕΓΚΟ ΝΤΟΡΙΑ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (μεταπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Ανταλλαγή Αρχείων

Περιγραφή Μαθήματος