Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Διαχείριση Δεδομένων και Πληροφοριών (2017-2018)
Διαχείριση Δεδομένων και Πληροφοριών (2017-2018) (DALS309)
Καθηγητής: Μ. Γεργατσούλης - Χ. Παπαθεοδώρου (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (μεταπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Ανταλλαγή Αρχείων

Περιγραφή Μαθήματος