Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Πληροφοριακή Συμπεριφορά και Έρευνες Χρηστών
Πληροφοριακή Συμπεριφορά και Έρευνες Χρηστών (DALS312)
Καθηγητής: ΚΩΣΤΑΓΙΟΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Έγγραφα

Ανακοινώσεις