Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Πρότυπα Κωδικοποίησης Βιβλιογραφικών Μεταδεδομένων
Πρότυπα Κωδικοποίησης Βιβλιογραφικών Μεταδεδομένων (DALS313)
Καθηγητής: ΚΑΠΙΔΑΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Έγγραφα

Ανακοινώσεις