Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Σύγχρονες τάσεις στη μουσειολογία, συλλεκτισμός και ανάπτυξη νέων μουσείων
Σύγχρονες τάσεις στη μουσειολογία, συλλεκτισμός και ανάπτυξη νέων μουσείων (DALS315)
Καθηγητής: Φωτεινή Βενιέρη (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος