Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Μουσειογραφία
Μουσειογραφία (DALS316)
Καθηγητής: Φωτεινή Βενιέρη (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Βίντεο

Ανακοινώσεις

Περιοχή Συζητήσεων

Ασκήσεις

Ανταλλαγή Αρχείων

Περιγραφή Μαθήματος