Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτιστικής Κληρονομιάς (DALS317)
Καθηγητής: ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ - DIEGO DORIA (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος